Igno propper

From partnersenproppersolutions

Portretfoto Igno Propper.jpg

Igno Pröpper

Owner, Partners+Partners


Expertise:

Dr. Igno Pröpper (1959) is oprichter en directeur van Partners+Pröpper. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar op het gebruik van onderzoek in het politiek-bestuurlijke proces.

Igno is in Nederland de grondlegger van Opgaven gestuurd werken. Hierover publiceerde hij in 2012 het baanbrekende artikel ‘Naar een opgaven gestuurde organisatie: samen meer realiseren’. Op dit moment begeleidt hij een groot aantal teams en organisaties bij het toepassen van een opgaven gestuurde werkwijze. Als grondlegger van deze werkwijze geeft Igno leiding aan consortium dat softwareapplicaties ontwikkelt om opgaven gestuurd werken door teams en organisaties te faciliteren en te borgen.

Hij is resultaatgericht en begeleidt groepen op een inspirerende wijze, onder meer door:

  • Het organiseren van focus en tot de kern van de zaak komen.
  • Samen bouwen. Alle inbreng is belangrijk en krijgt een plaats in het ‘bouwwerk’ – niets valt van tafel, iedereen levert een bijdrage, alle deelnemers voelen zich gehoord en gehonoreerd.
  • Vereenvoudigen en gemeenschappelijk te maken – maar ook door eerst te verdiepen en te doorgronden als dit nodig en wenselijk is.


Igno begeleidt een groot aantal organisaties rond het vergroten van bestuurskracht, regievoering en samenwerking. Hij doet rond deze thema’s ook onderzoek, verzorgt werkconferenties en trainingen voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren. Igno is een veelgevraagde procesbegeleider, trainer en dagvoorzitter door volksvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hij was van 1990 tot 2001 als universitair hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan de Vrije Universiteit. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Leeuwarden als bureau- en afdelingshoofd Financieel beleid & Planning.