Gemeente Venlo neemt het Dashboard Samenwerking in gebruik!

From partnersenproppersolutions
Gemeente Venlo neemt het Dashboard Samenwerking in gebruik!
Alle ambtelijke accounthouders van samenwerkingsverbanden volgden een workshop om kennis te maken en direct te starten met het gebruik van het Dashboard.Launching partner
Gemeente Venlo is launching partner van het Dashboard Samenwerking. Met de gemeente organiseren we frequent gebruikersoverleg om goed in te spelen op ervaringen en kansen voor doorontwikkeling. Door het gebruik zullen zich nieuwe ideeën en kansen aandienen. Het Dashboard groeit mee. De onderliggende techniek is flexibel en eenvoudig aan te passen.

Samenwerkingswijzer
In 2016 ontwikkelde Partners+Pröpper in opdracht van gemeente Venlo de Samenwerkingswijzer Venlo (venlo.samenwerkingswijzer.nl). De samenwerkingswijzer biedt een afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden. Aanleiding was onder meer het advies uit de rapportage ‘Floriade in perspectief’ (2012) van de Commissie Hendrikx. Het aanvankelijke idee was om de 'nota Sturing en control van maatschappelijke partners’ te actualiseren. Gekozen is voor een ‘digitale nota’ in de vorm van een Samenwerkingswijzer. In november 2016 is de samenwerkingswijzer door de raad vastgesteld.

Samenwerkingswijzer Venlo

Dashboard Samenwerking
Tegelijkertijd met de Samenwerkingswijzer is ook het Dashboard Samenwerking ontwikkeld. Dit is handig digitaal gereedschap om goed en actueel overzicht te houden op alle samenwerkingsverbanden van gemeente Venlo.
Er is voor gekozen om het Dashboard onderdeel te maken van de Samenwerkingswijzer (link - login is vereist). Het dashboard kan ook als stand alone applicatie ingezet worden.

Het dashboard is 24 uur per dag via de Cloud bereikbaar

Meer informatie
Wil je meer weten over het Dashboard Samenwerking of de toepassing ervan in gemeente Venlo?

  • Als je contact met ons opneemt zijn we graag bereid meer uitleg te geven of een demonstratie te verzorgen.
  • Meer informatie tref je op deze website aan bij onze oplossingen.
  • Je kunt ook de brochure downloaden!

Meer artikelen

Klik op een tag voor meer

Afspraak maken of demo aanvragen?

U houdt van snel schakelen?

Wij ook!


Bel of mail
voor een afpraak

Deel op